Priekuļi
Ērgļi
Otrdiena
    24. aprīlis 2018.
Vārda diena šodien: Nameda, Ritvaldis un Visvaldis
Rīt: Līksma un Bārbala
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Fotogalerijas

Uzņemšana

Mācības

Neklātiene

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Ārpus formālā izglītība

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

UZŅEMŠANA [ Izdrukai ]
« Visi piedāvājumi
Priekuļu tehnikums
Profesionālās izglītības kompetences centrs
  Uzņemšanas noteikumi 2017./2018.mācību gadā

Mācības klātienē (PRIEKUĻI)

Tehnikumā uzņem izglītojamos ar pabeigtu pamatizglītību, mācības notiek latviešu valodā.

Izglītības programmas ar pamatskolas izglītību (mācību ilgums 4 gadi)

- Nepilngadīgas personas iesniegums - lejupielādēt (.doc)

- Pilngadīgas personas iesniegums - lejupielādēt (.doc)

AUTOTRANSPORTS (automehāniķis)
AUTOTRANSPORTS (autodiagnostiķis)
MAŠĪNZINĪBAS (spēkratu mehāniķis, papildus A, B, C, D traktortehnikas vadīttāja apliecība)
LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA (lauksaimniecības tehnikas mehāniķis)
ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRU PAKALPOJUMI (klientu apkalpošanas speciālists)
DATORSISTĒMAS (datorsistēmu tehniķis)
PROGRAMMĒŠANA (programmēšanas tehniķis)
BŪVDARBI (apdares darbu tehniķis)
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI (ēdināšanas pakalpojumu speciālists)
LAUKSAIMNIECĪBA (lauku īpašuma apsaimniekotājs)
Papildus izglītība
      B, C1 autovadītāja kvalifikācija
      A,B,C,D kategorijas traktortehnikas vadītājs

Nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums (veidlapa atkarībā no izvēlētās izglītības programmas);
 • reflektanta aptauja [Tiešsaistē šeit »»»] ;
 • izglītības dokumenta ar sekmju izrakstu kopija, uzrādot oriģinālu;
 • medicīniskā izziņa 027/u /ar norādi, ka drīkst apgūt konkrēto profesiju/;
 • personību apliecinošs dokuments – pase, identifikācijas karte vai dzimšanas apliecība.
 • primārās veselības aprūpes ārsta izsniegta izziņa par veselības atbilstību sporta nodarbībām;

  Dokumentu noformēšanai nepieciešamā fotogrāfija tiek uzņemta dokumentu iesniegšanas laikāDokumentu iesniegšanas termiņš:

 • pamatskolas absolventiem no 12.jūnija līdz 18.augustam;
 • vidusskolas absolventiem līdz 29.augustam;

Uzņemšanas komisijas darba laiks:

    » Pirmdien 900 - 1530
    » Otrdien 900 - 1530
    » Trešdien 900 - 1530
    » Ceturtdien 900 - 1530
    » Piektdien 900 - 1400

Ieskaitīšanas noteikumi

Personas izglītības iestādē uzņem konkursa kārtībā pēc punktu sistēmas, kura veidojas:
  - no sekmju izraksta vidējās atzīmes, kura sastāv no:
• eksāmenu un ieskaišu atzīmēm – latviešu valoda, matemātika, svešvaloda,vēsture;
• atzīmēm mācību priekšmetos – bioloģija, fizika, ģeogrāfija, informātika (datorzinības), ķīmija, latviešu valoda, literatūra, matemātika, mājturība un tehnoloģijas, mūzika, sociālās zinības (ievads ekonomikā), sports, 1.svešvaloda, 2.svešvaloda, vēsture (Latvijas un pasaules vēsture), vizuālā māksla. ;
• no atzīmēm profilējošajos mācību priekšmetos (eksāmena, ieskaites vai vērtējuma mācību priekšmetā):
autotransports (automehāniķis )

    latviešu valoda, matemātika, fizika.

autotransports (autodiagnostiķis)

    latviešu valoda, matemātika, fizika

mašīnzinības (spēkratu mehāniķis)

    latviešu valoda, matemātika, fizika

lauksaimniecības tehnika (lauksaimniecības tehnikas mehāniķis)

    latviešu valoda, matemātika, fizika

administratīvie un sekretāra pakalpojumi (klientu apkalpošanas speciālists)

    latviešu valoda, literatūra, 1.svešvaloda.

datorsistēmas (datorsistēmu tehniķis)

    latviešu valoda, matemātika, informātika

programmēšana (programmēšanas tehniķis)

    latviešu valoda, matemātika, informātika

būvdarbi (apdares darbu tehniķis)

    latviešu valoda, matemātika, fizika

ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu speciālists)

    latviešu valoda, ķīmija, bioloģija

lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs)

    latviešu valoda, matemātika, bioloģija

Izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav sākuši mācības izglītības iestādē, ar tās vadītāja rīkojumu, atskaita no izglītojamo skaita.

Izglītojamie saņem valsts stipendiju un ir iespēja saņemt ESF mērķstipendiju.

 

Interešu izglītības piedāvājums:

Kultūrizglītības pulciņi:
 • Tautisko deju kolektīvs “Virpulis”,
 • Vokāli instrumentālais ansamblis,
 • Balles dejas,
 • Skatuves runa  Audzēkņu pašpārvalde
 • Sporta pulciņi:
 • Basketbols
 • Volejbols
 • Vieglatlētika
 • Smagatlētika
 • Galda teniss
 • Hokejs/futbols
 • Florbols
 •  

   

  Visi izglītojamie (nepieciešamības gadījumā) nodrošināti ar labiekārtotu, dzīvokļu tipa dienesta viesnīcu. Maksa EUR 6.00 mēnesī

   

  Ir ēdnīca, kafejnīcas.


  Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu novads LV 4126

  Tālr. - 64130679         Fax  64130602

  e-pasts: priekulu.tehnikums[at]pt.edu.lv       URL: pt.edu.lv

  KAS VAR PIETEIKTIES

  strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

  Pieteikšanās līdz 16. aprīlim!

  Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa / lejupielādēt šeit (.doc)/

  Aizpildīt pieteikumu elektroniski

  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)

  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

  Dokumentu iesniegšana:

  Priekuļu tehnikumā,Priekuļos, Egļu gatve 9, 125. kabinetā,
  darba dienās no plkst. 8.00. līdz 16.00, sestdienās no 8.00 - 9.00;

  Uzziņām: e-pasts: priekulu.tehnikums@pt.edu.lv, tālrunis: 27843536

  Projekta īstenotājs

  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

  • Latvijas pašvaldībām,

  • izglītības iestādēm,

  Nodarbinātības valsts aģentūru.

  Projekta mērķis

  Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

  Projekta īstenošanas laiks

  2017.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris

  Projekta finansējuma avots

  Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

  Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

  Izglītības iestādes aktivitātes projektā

  • neformālās izglītības programmu īstenošana

  • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

  Projekta mērķa grupa

  strādājošie:

  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

  ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

  priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

  • vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:

  - pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,

  - kvalificēti strādnieki un amatnieki,

  - iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,

  - vienkāršajās profesijās strādājošie.

  • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",

  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

  Mācību izmaksas

  • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs

  • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

  Pieejamais atbalsts

  • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

  Kontaktinformācija izglītības iestādē

  Projekta koordinators: Inese Dedumeta

  e-pasts: dedumeta.inese@pt.edu.lv

  tālrunis: 27843536

  Informācija par projektu www.macibaspieaugusajiem.lv
  Projekta īstenošanas pamats

  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

  Google APPS PT
  PT Wiki
  LIBRO
  TIMETABLE
  Facebook   Twitter   draugiem.lv


  Ārējās saites

  Izgītības un zinātnes ministrija
  Priekuļu novada dome
  Cēsis
  Sporta klubs AMI
  Priekuļu tehnikums
  Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: priekulu.tehnikums@pt.edu.lv
  Lapu veidoja un uztur
  Andrejs Rampāns
  2011 (2005)
  Admin